Akademia Liturgiczna

“Aby wszyscy wierni byli wprowadzani do pełnego, świadomego i czynnego udziału w celebracjach liturgicznych” (Konstytucja o Liturgii 14)

2 x 45 min

Czwartek o 20:00

Materiały online

O nas

Akademia liturgiczna jest propozycją formacji dla dorosłych, którzy pragną głębiej i bardziej świadomie przeżywać liturgię.
Jest ona pomyślana w ten sposób, aby w ciągu roku wprowadzić uczestników w całościowe, panoramiczne spojrzenie na życie liturgiczne Kościoła.
Dla tych, którzy pragną kontynuować swoją formację, przewidziany jest dwuletni cykl wykładów na temat Eucharystii oraz roku liturgicznego.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w czwartek, o godzinie 20.00. Ich czas trwania to 2×45 minut.
Ponadto, uczestnicy Akademii otrzymują drogą mailową materiały do osobistego pogłębienia omawianych tematów.
Całość zakończona jest testem sprawdzającym.

Prowadzący

ks. dr Sławomir Jeziorski

O sobie w kilku słowach...

Jestem księdzem diecezji rzeszowskiej. W 2017 roku uzyskałem doktorat z liturgiki na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. Od tego czasu wykładam liturgikę w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie.

Liturgia jest dla mnie nie tylko specjalizacją naukową, ale pasją, przestrzenią w której próbuję odkrywać i poznawać Chrystusa. Własnym doświadczeniem i wiedzą pragnę dzielić się z uczestnikami Akademii Liturgicznej tak aby jak najszersze grono Ludu Bożego mogło coraz świadomiej przeżywać misterium paschalne podczas celebracji oraz wyrażać je później w codziennym życiu.

Kontakt

Akademia Liturgiczna ma swoją siedzibę
w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym
w Rzeszowie