01.Wprowadzenie
01.Wprowadzenie
02.Zgromadzenie liturgiczne
02.Zgromadzenie liturgiczne
03.Miejsce zgromadzenia
03.Miejsce zgromadzenia
04.Procesja wejścia
04.Procesja wejścia
05.Ołtarz
05.Ołtarz
06.Znak krzyża i pozdrowienie
06.Znak krzyża i pozdrowienie
07.Wprowadzenie do aktu pokuty
07.Wprowadzenie do aktu pokuty
08.Akt pokuty
08.Akt pokuty
09.Panie zmiłuj się nad nami
09.Panie zmiłuj się nad nami
10.Chwała na wysokości Bogu
10.Chwała na wysokości Bogu
11.Kolekta
11.Kolekta
12.Obrzędy wstępne - podsumowanie
12.Obrzędy wstępne - podsumowanie
13.Liturgia Słowa - wprowadzenie
13.Liturgia Słowa - wprowadzenie
14.Liturgia Słowa - struktura
14.Liturgia Słowa - struktura
15.Pierwsze czytanie
15.Pierwsze czytanie
16.Psalm i drugie czytanie
16.Psalm i drugie czytanie
17.Alleluja
17.Alleluja
18.Ewangelia - sposób proklamacji
18.Ewangelia - sposób proklamacji
19.Ewangelia - treść
19.Ewangelia - treść
20.Homilia
20.Homilia
21.Wyznanie wiary
21.Wyznanie wiary
22.Modlitwa wiernych
22.Modlitwa wiernych
23.Liturgia eucharystyczna - wprowadzenie
23.Liturgia eucharystyczna - wprowadzenie
24.Przygotowanie ołtarza i przyniesienie darów
24.Przygotowanie ołtarza i przyniesienie darów
25.Dary ofiarne
25.Dary ofiarne
26.Modlitwy kapłana i okadzenie
26.Modlitwy kapłana i okadzenie
27.Modlitwa nad darami
27.Modlitwa nad darami
28.Prefacja i Sanctus
28.Prefacja i Sanctus
29.Epikleza
29.Epikleza
30.Narracja ustanowienia - chleb
30.Narracja ustanowienia - chleb
31.Narracja ustanowienia - kielich
31.Narracja ustanowienia - kielich
32.Aklamacja - Tajemnica wiary
32.Aklamacja - Tajemnica wiary
33.Anamneza
33.Anamneza
34.Epikleza komunijna
34.Epikleza komunijna
35.Modlitwy wstawiennicze i doksologia
35.Modlitwy wstawiennicze i doksologia
36.Ojcze nasz i embolizm
36.Ojcze nasz i embolizm
37.Obrzędy znaku pokoju
37.Obrzędy znaku pokoju
38.Śpiew Baranku Boży
38.Śpiew Baranku Boży
39.Komunia święta
39.Komunia święta
40.Błogosławieństwo i posłanie
40.Błogosławieństwo i posłanie