01. Wprowadzenie

 

02. Zgromadzenie liturgiczne

 

03. Miejsce zgromadzenia

 

04. Procesja wejścia

 

05. Ołtarz

 

06. Znak krzyża i pozdrowienie

 

07. Wprowadzenie do aktu pokuty

 

08. Akt pokuty

 

09. Panie zmiłuj się

 

10. Chwała na wysokości Bogu

 

11. Kolekta

 

12. Obrzędy wstępne – podsumowanie

 

13. Liturgia Słowa – wprowadzenie

 

14. Liturgia Słowa – struktura

 

15. Pierwsze czytanie

 

16. Psalm i drugie czytanie

 

17. Alleluja

 

18. Ewangelia – sposób proklamacji

 

19. Ewangelia – treść

 

20. Homilia

 

21. Wyznanie wiary

 

22. Modlitwa wiernych

 

23. Liturgia Eucharystyczna – wprowadzenie

 

24. Przygotowanie ołtarza i przyniesienie darów

 

25. Dary ofiarne

 

26. Modlitwa kapłana i okadzenie

 

27. Modlitwa nad darami

 

28. Prefacja i Sanctus

 

29. Epikleza

 

30. Narracja Ustanowienia – Chleb

 

31. Narracja Ustanowienia – Kielich

 

32. Aklamacja Tajemnica Wiary

 

33. Anamneza

 

34. Epikleza komunijna

 

35. Modlitwy wstawiennicze i doksologia

 

36. Ojcze nasz i embolizm

 

37. Obrzędy znaku pokoju

 

38. Śpiew Baranku Boży

 

39. Komunia Święta

40. Błogosławieństwo i posłanie