Początki Akademii Liturgicznej sięgają 2018 roku. Wówczas, 4 grudnia, odbyły się pierwsze wykłady. Pozytywne przyjęcie tej inicjatywy i jej rozwój sprawił, że z biegiem czasu dojrzała myśl, aby powołać stowarzyszanie, którego członkowie będą mogli służyć innym w poznawaniu liturgii. W ten sposób 9 czerwca 2022 roku zostało założone stowarzyszenie Akademia Liturgiczna, które 14 czerwca zostało zarejestrowanie w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

Stowarzyszenie zrodziło się z pasji do liturgii i chęci dzielenia się nią. Naszym celem jest tworzenie  środowiska, w którym każdy będzie mógł odnaleźć przestrzeń dla własnej formacji liturgicznej. Członkowie stowarzyszenia angażują się w działania Akademii bezinteresownie, nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia. Naszą gratyfikacją jest radość z dzielenia się tym, co sami przeżywamy.

Powstanie stowarzyszenia umożliwiło nam podjęcie większej ilości form przekazywania treści. Sercem Akademii Liturgicznej  jest trzyletni kurs z comiesięcznymi spotkaniami. Organizujemy również warsztaty weekendowe, wykłady tematyczne i rekolekcje.

Działalność stowarzyszenia finansowana jest ze składek członkowskich oraz darowizn. Jeśli masz pragnienie wspomóc działalność Akademii Liturgicznej, możesz to zrobić poprzez przelew na konto:

13 1240 1792 1111 0011 1576 9956 (bank Pekao SA)

lub za pomocą blik na nr telefonu: 880 913 812,

w tytule wpisując “Darowizna na cele statutowe”.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy. Odwdzięczymy się modlitwą i wytężoną pracą!

 

Dane Stowarzyszenia Akademia Liturgiczna

 

NIP: 813 388 02 05  REGON: 522 319 944

Wpis do ewidencji stowarzyszeń: bip.erzeszow.pl nr.70.

Regulamin Stowarzyszenia Akademia Liturgiczna

Członkowie Stowarzyszenia

 

ks.Sławomir Jeziorski – Prezes Zarządu

Kazimierz Latocha – Wiceprezes Zarządu

Wiesława Mac – Skarbnik

ks.Tomasz Bać

Wojciech Bator

Dorota Jastrzębska

Katarzyna Jezuit

Jerzy Jezuit

Jacek Szczepanik

Daniel Wójcik

 

Dekret Biskupa zatwierdzający regulamin stowarzyszenia