Zdumienie

Wobec tajemnicy Eucharystii uklękamy. Ten gest jest jednak prawdziwy wówczas, kiedy jest przepełniony zdumieniem. To właśnie zdumienie i zachwyt jest źródłem, z którego rodzi się sztuka celebracji. Bez tej postawy ducha, liturgia mogłaby zostać sprowadzona do obrzędu, który trzeba wykonać według przepisanych zasad…

Słowa

Celebracja to Słowo, które wyraża się przez ludzkie słowa. Język Boga, język teologii, język celebracji i język zgromadzenia… Umiejętność czytania tekstów w ich teologicznej i językowej głębii to element ars celebrandi…

Gesty

Liturgia to dzieło Syna Bożego, który przyjął ciało. Bóg stał się materią i w liturgii kontynuuje swoją misję zbawienia człowieka poprzez materię. Zdolność czytania znaków materialnych to wyzwanie dla świata, który zagubił zdolność symbolicznego myślenia. Umiejętność wyrażania misterium Boga przez znaki także przynależy do sztuki celebracji…

Troska o zgromadzenie

Liturgia to wydarzenie, które celebruje wspólnota pod przewodnictwem prezbitera. Przewodniczenie wspólnocie, karmienie wspólnoty Słowem Pana, Jego Ciałem i Jego miłością. Prowadzenie wspólnoty ku Bogu – Jedynemu Zbawicielowi, to także element ars celebrandi…

Prowadzący

Warsztaty mają charakter interdyscyplinarny, tak jak wielowymiarowa w swoim bogactwie jest celebracja liturgiczna. Poszczególne moduły poprowadzą specjaliści w swoich dziedzinach. Zespół prowadzących warsztaty tworzą:

 • ks. dr Lucjan Barkowiak CR (artysta mozaikista)
 • Michał Chołka (aktor, logopeda)
 • dr Beata Drabik (językoznawczyni)
 • ks. dr Sławomir Jeziorski (liturgista)
 • ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL (biblista)
 • Marcin Patronik (psycholog)
 • Kornel Pieńko (aktor)
 • Aneta Wojciechowska (polonistka)

Informacje

 • Miejsce: DD Tabor w Rzeszowie
 • Data: 4-8 lutego 2024
 • Cena: 950 PLN

Cena obejmuje:

 • pokój jednoosobowy (cztery noclegi)
 • pełne wyżywienie
 • całodzienny serwis kawowy
 • dostęp do kaplicy
 • zajęcia wykładowo-warsztatowe
 • honoraria dla prowadzących
 • gwarancja zajęć w małych grupach (14 osób)
 • certyfikat uczestnictwa

Program

W programie przewidziana jest codzienna Eucharystia oraz czas na osobistą modlitwę podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Ponadto zajęcia wykładowo-warsztatowe wg planu:

Niedziela

 • Recepcja do 18.00 (kolacja, adoracja Najświętszego Sakramentu)

Poniedziałek

 • Ars celebrandi w magisterium Kościoła (ks. dr S. Jeziorski, liturgista)
 • Warsztaty “przełamać rutynę” (M. Patronik, psycholog i psychoterapeuta)

Wtorek

 • Eucharystia w Biblii (ks. dr hab. M. Kowalski, prof. KUL, biblista)
 • Dynamika celebracji eucharystycznej (ks. dr S. Jeziorski, liturgista)
 • Elementy naturalne w liturgii (ks. dr L. Barkowiak CR, mozaikista)

Środa

 • Gest jako środek komunikacji (dr B. Drabik, językoznawczyni)
 • Warsztaty “Głos na służbie Słowa” (M. Chołka, aktor i logopeda)
 • Warsztaty “Narzędzia swobodnego czytania” (K. Pieńko, aktor)

Czwartek

 • Teologiczna lektura formularza mszalnego (ks. dr S. Jeziorski, liturgista)
 • Wielka opowieść w modlitwach eucharystycznych (A. Wojciechowska, polonistka)

Zapraszamy!