Akademia pragnie stwarzać miejsce do głębszego i bardziej świadomego przeżywania liturgii. Jak uczą nas ludzie kościoła jak i sam Kościół, że wiara potrzebuje rozumu, zrozumienia i podjęcia własnej formacji liturgicznej.
Papież Franciszek w liście apostolskim Desiderio Desideravi w punkcie 35 pisze:

 

Desiderio Desideravi

“Trzeba znaleźć drogi formacji jako studium liturgii: poczynając od ruchu liturgicznego, wiele zrobiono w tym względzie z cennym wkładem wielu uczonych i instytucji akademickich. Konieczne jest jednak upowszechnienie tej wiedzy poza sferą akademicką, w sposób przystępny, aby każdy wierny mógł wzrastać w znajomości
teologicznego znaczenia liturgii – jest to decydujące i podstawowe zagadnienie wszelakiej wiedzy i każdej praktyki liturgicznej – jak również w rozwoju chrześcijańskiej celebracji, nabywając zdolność rozumienia tekstów euchologijnych, dynamizmów dotyczących rytów i ich antropologicznego znaczenia.”

Franciszek

W Katechiźmie Kościoła Katolickiego w punkcie 158, możemy przeczytać:

 

Wiara i rozum

„Wiara szuka rozumienia”: jest charakterystyczne dla wiary, że wierzący pragnie lepszego
poznania Tego, w którym złożył swoją wiarę, i lepszego zrozumienia tego, co On objawił; głębsze
poznanie będzie domagać się z kolei większej wiary, coraz bardziej przenikniętej miłością. Łaska
wiary otwiera „oczy serca” (Ef 1, 18) na żywe rozumienie treści Objawienia, czyli całości zamysłu
Bożego i tajemnic wiary, ich związku między sobą i z Chrystusem, który stanowi centrum Tajemnicy
objawionej. Aby „coraz głębsze było zrozumienie Objawienia, tenże Duch Święty darami swymi wiarę
stale udoskonala”. W ten sposób, według powiedzenia św. Augustyna, „wierzę, aby rozumieć, i
rozumiem, aby głębiej wierzyć”

Katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 158

Stąd chęć by dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Pragniemy przekazywać ją organizując rózną formę spotkań: wykłady, warsztaty czy rekolekcje.
Zapraszamy do uczestnicwa! Życzymy wzrastania w wierze i odkrywania Bożej Miłości w litrugii.

 

error: Treść jest chroniona, przed kopiowaniem.