Po raz kolejny ruszają zapisy na roczny cykl wykładów
w Akademii Liturgicznej!

ROK I

Celem naszych spotkań jest pomoc lepszym przeżywaniu tych wydarzeń, które dokonują się podczas liturgii. Pierwszy rok adresowany jest do wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia i pragnął pogłębić swoją wiedzę na temat celebracji liturgii w Kościele.

Program tego roku jest tak przygotowany, aby dać panoramiczne spojrzenie na życie liturgiczne Kościoła.

Począwszy od pytań o miejsce i sens liturgii w życiu każdego człowieka, próbujemy przedstawić główne zagadnienia związane z modlitwą Kościoła. Ostatni wykład jest pewnym pomostem, który ma inspirować do tego, aby celebracja nie tylko była czymś istotnym w życiu człowieka wierzącego, ale by ona sama stawała się jego stylem życia.

W praktyce wygląda to następująco:

📍 zajęcia odbywają się raz w miesiącu (czwartek o 20:00)
📍 wykłady trwają 2 x 45 minut + kilkuminutowa przerwa;
📍 spotkania są w pełni darmowe;
📍 zajęcia odbywają się w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie;
📍 akademia skierowana  jest do osób dorosłych;

Każdy uczestnik po wykładach dostaje także drogą mailową materiały do własnego studiowania, aby w ten sposób lepiej przyswoić sobie treści omawiane podczas wykładów.


Absolwenci I i II roku
mają możliwość wspólnie uczestniczyć
w cyklu zajęć dotyczących Eucharystii. 

Dla chrześcijanina centralnym momentem przeżywania wiary jest celebracja Eucharystii. Poprzez uczestnictwo w liturgii Bóg przemienia nas i napełnia swoim Duchem, abyśmy mogli w nowy sposób przeżywać naszą codzienność.

Podczas tego roku spróbujemy spojrzeć biblijne korzenie Eucharystii. Kilka kolejnych spotkań poświęcimy, aby ukazać sposób, w jaki celebracja Mszy świętej rozwijała się poprzez wieki. W drugim semestrze zatrzymamy się natomiast nad aktualną formą Eucharystii aby krok po kroku spojrzeć na poszczególne elementy i uchwycić ich znaczenie dla wiary i chrześciajńskiego życia.

 

 

Zapraszamy!