Po raz trzeci ruszają zapisy na roczny cykl wykładów
w Akademii Liturgicznej!

ROK I

Celem naszych spotkań jest pomoc lepszym przeżywaniu tych wydarzeń, które dokonują się podczas liturgii. Pierwszy rok adresowany jest do wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia i pragnął pogłębić swoją wiedzę na temat celebracji liturgii w Kościele.

Program tego roku jest tak przygotowany, aby dać panoramiczne spojrzenie na życie liturgiczne Kościoła.

Począwszy od pytań o miejsce i sens liturgii w życiu każdego człowieka, próbujemy przedstawić główne zagadnienia związane z modlitwą Kościoła. Ostatni wykład jest pewnym pomostem, który ma inspirować do tego, aby celebracja nie tylko była czymś istotnym w życiu człowieka wierzącego, ale by ona sama stawała się jego stylem życia.

W praktyce wygląda to następująco:

📍 zajęcia odbywają się raz w miesiącu (czwartek o 20:00)
📍 wykłady trwają 2 x 45 minut + kilkuminutowa przerwa;
📍 spotkania są w pełni darmowe;
📍 zajęcia odbywają się w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie;
📍 akademia skierowana  jest do osób dorosłych;

Każdy uczestnik po wykładach dostaje także drogą mailową materiały do własnego studiowania, aby w ten sposób lepiej przyswoić sobie treści omawiane podczas wykładów.


Absolwenci I i II roku
będą mieli możliwość wspólnie uczestniczyć
w cyklu zajęć dotyczących roku liturgicznego. 

Dla chrześcijanina to co istotne to nie tylko pojedyncze wydarzenie, jedna celebracja czy jakiś szczególny moment. Skoro Bóg objawił się w czasie, to czas staje się szczególnym nośnikiem tajemnicy Boga. Dla chrześcijanina czas nie jest tylko sumą sekund, minut, godzin czy lat. Dla chrześcijanina czas to historia, historia święta, historia zbawienia. Czas jest brzemienny bożą obecnością.

Podczas tego roku spróbujemy spojrzeć na sens czasu, jego rytm, dynamikę całego roku odmierzaną przez poszczególne święta. W tym wszystkim będziemy próbowali uchwycić obecność Boga, który z każdym obchodem liturgicznym zaprasza nas, byśmy odkrywali różne sposoby Jego obecności pośród nas.

 

Jeśli chcesz dołączyć do nas, zapraszamy!

Pozostało jeszcze trochę wolnych miejsc!
Zapraszamy!